COVID-19 - informace k epidemiii koronaviru

Ordinace leteckého lékaře zůstává v provozu.

Obnovujeme Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy a 3.třídy , dále pro palubní průvodčí a FAA Medical Certificates všech tříd bez přerušení. Prodlužujeme Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy a pro SLZ těm, kteří jej potřebují k výkonu povolání.

V souladu s doporučením Úřadu pro civilní letectví ostatní vydávání a obnovy Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy, pro LAPL a sportovní létající zařízení odkládáme. Každá návštěva zdravotnického zařízení v této době zvyšuje riziko přenosu nákazy a nechceme Vás těmto rizikům vystavovat. Tato doba nám také neumožňuje létat pro radost. Děkujeme Vám za pochopení. Těšíme se na Vás, až nebezpečí infekce koronavirem poleví.

Pokud Vám propadne platnost jakékoli Osvědčení zdravotní způsobilosti, mohu Vám jej kdykoli obnovit bez přídavných lékařských testů a poplatků navíc.

 

 

COVID-19 - Information on the coronavirus epidemy

Aero-medical practice remains in operation.

We renew Class 1 and Class 3 Medical Certificates, Certificates for cabin crew and FAA Medical Certificates of all classes without interruption. We renew the Class 2 Medical Certificates, for the microlight airplanes and skydivers to those who need it to do a profession.

In accordance with the recommendations of the Civil Aviation Authority, issuance and renewal of other Class 2 Medical Certificates, for LAPL, for the microlight airplanes and skydivers we postpone. Every visit to a healthcare facility at this time increases the risk of transmitting an infection and we do not want to expose you to this risk. This time also does not allow us to fly for pleasure. Thank you for your understanding. We look forward to seeing you when there is not risk of coronavirus infection.

If any Medical Certificate expires, I can renew it at any time without additional medical tests and extra charges.

 

Parkování v okolí ordinace v Ostravě

Ordinace se nachází v nové moderní poliklinice Kostelní.

Poliklinika Kostelní letecký lékař

 

V okolí polikliniky je dostatek parkovacích míst zdarma a bez omezení.

Pokud cestujete veřejnou dopravou, do nejbližší stanice Most M. Sýkory je možné využít linky trolejbusu č. 101, 103, 106, 108, 111 a autobusy 22, 29, 30, 38. Od Hlavního nádraží v Ostravě je možné využít trolejbusy č. 106 a 108, které odjíždějí přibližně každých deset minut.