Laserové oční operace u pilota

Obsah tohoto článku již není aktuální, protože starý předpis JAR-FCL3 byl nahrazen novým předpisem Part-MED, což je Annex č. IV. nařízení Evropské komise 1178/2011. Díky novému přepisu byly laserové oční operace pro refrakční vady u pilotů akceptovány a dále nejsou důvodem k obstrukcím při získávání Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. a 2. třídy. U pilotů po těchto operacích je vyžadováno pouze vyšetření kvalifikovaným očním lékařem. Podrobnosti najedete v článku Novinky ve zdravotní způsobilosti.

Jako letecký lékař potloukající se po sportovních letištích bývám často dotazován, jak je to se zdravotní způsobilostí pilota po laserové oční operaci pro vadu ostrosti zraku. Co to bude znamenat pro moji první či druhou třídu? Odpověď není stručná ani jednoduchá, proto jí věnuji tento článek. Laserové operace prodělaly rychlý vývoj. Jsou nyní hojně nabízené, bezpečné a účinné. Jestli takovou operaci zvažujete, poraďte se o tom  se svým očním lékařem, který Vám odpoví s ohledem na Vaši vadu a zdravotní stav. Já Vám zde vysvětlím souvislosti důležité jen pro pilota.

V čem je problém?

Tyto operace jsou bezpečné a účinné, a to znamená, že komplikací je málo. 
Jedním rizikem je ale fakt, že komplikace po operaci se vzácně stát mohou  a stávají se. Patří sem poruchy hojení rohovky. Komplikací je nepravidelný tvar rohovky po operaci , který způsobí oční vadu ostrosti, která se již nedá korigovat brýlemi. A mohou způsobit i trvalou neschopnost pro pilota. 
Druhým problémem je, že Váš letecký lékař, dávající své požehnání do kokpitu, si musí být jistý nejenom, že dobře vidíte, ale že výsledek operace je i dostatečně trvalý a ostrost Vašeho zraku se již nebude měnit. A to, minimálně po dobu platnosti Vašeho  Osvědčení zdravotní způsobilosti, jak říká předpis.  Krátce po operaci výsledek operace „dozrává“, protože rohovka operovaného oka se hojí. Proto lze očekávat požadavek na uplynutí doby mezi operací a řízením letadla.

Princip operace se liší u léčby krátkozrakosti a dalekozrakosti. Situace může být komplikována astigmatismem. Obecně doba hojení oka po operaci a ovlivnění zraku touto operací závisí ta typu operované vady, ale obvykle bývá do 2 měsíců. Předpis chce být vždy bezpečný. Vyžaduje dostatečný odstup mezi operací a létáním a stabilní výsledek u všech operovaných pilotů. Nicméně lhůta 6 měsíců neschopnosti požadovaná v předpisu s následnou oční kontrolou se jeví více než dostatečná. Zcela se v něm ignoruje například možnost profesionálovi umožnit jeho práci současně s pravidelnými kontrolami očním lékařem.


Přestože tyto oční operace rychlý vývoj prodělaly, rozhodně rychlý vývoj ale neprodělaly předpisy, které posuzují zdravotní způsobilost pilota. Letečtí lékaři už dlouho volají, že tyto předpisy ( L1 a JAR-FCL 3 ) neodpovídají současnému stavu poznání medicíny a jsou zastaralé. Bohužel jsou však stále platné a jsme bezpodmínečně povinni se jimi řídit.


Organizace ICAO a JAA nebyly schopné po dlouhé roky tyto přepisy novelizovat a uvést je do souladu s moderní medicínou. Již několik let měl být k dispozici předpis „EU-FCL3“ od  European Aviation Safety Agency (EASA), který má nahradit pedpis JAR-FCL3. Od něj si slibujeme pokrok v této oblasti a uvedení  do souladu s pokrokem v očním lékařství. Bohužel vydání tohoto předpisu se stále odkládá a jeho platnost je v nedohlednu. A tak zastaralý JAR-FCL3 dál straší v našich ambulancích.

Profesonální piloti ( ATPL, CPL ) a piloti PPL

Předpis JAR-FCL 3 o tomto říká:

Refrakční operace znamenají nezpůsobilost. Posouzení způsobilosti může být zváženo AMS.

Doplněk 13 předpisu JAR-FCL 3 dále říká:

Po refrakčních operacích může AMS zvážit přiznání způsobilosti pro 1. třídu a pro 2. třídu, jestliže:
(a) předoperační refrakce (jak je stanovena v JAR-FCL 3.220(b) a 3.340(b)) nebyla větší než +5 nebo -6 dioptrií pro 1. třídu a a ne větší než +5 nebo -8 dioptrií dioptrií pro 2. třídu
(b) bylo dosaženo uspokojivé stability refrakce (denní variace menší než 0,75 dioptrií);
(c) vyšetření oka nevykazuje žádné pooperační komplikace;
(d) citlivost k oslnění je v mezích normálního standardu
(e) mezopická kontrastní citlivost není oslabena
(f) jsou prováděny kontroly oftalmologem přijatelným pro AMS, podle uvážení AMS

Pokusím se to přeložit do češtiny. Předpis říká, že po takové oční operaci nesmíte létat jako piloti. Tečka. Lékař AMS (Aeromedical Section ), jíž je v České republice Letecko-lékařská inspekce Úřadu pro civilní letectví, může a nemusí zvážit vyjímku z tohoto striktního omezení. A tím rozhodnout o vydání zdravotní způsobilosti 1. nebo 2. třídy. V praxi je toto rozhodnutí delegováno na primáře MUDr. Dušana Bartoše, CSc. ( ředitele ÚLZ ), který současně jako vedoucí očního oddělení ÚLZ doporučí rozhodnutí pro AMS. Ve svém rozhodování není vázán žádným dalším předpisem či pravidly, rozhoduje se pouze na základě svého odborného názoru a kladné rozhodnutí nelze nárokovat. Tímto postupem je na jedné straně umožněno leteckému lékaři zvážit všechny okolnosti zdravotního stavu pilota, na druhé straně není dána záruka, že dva stejné případy budou posouzeny stejně.

Navíc oční vada léčená touto operací musí být v určitých mezích, výsledek operace musí být přijatelný, stabilní a pilot musí být pod dohledem očního lékaře.

Snažil jsem se získat vyjádření prim. Bartoše k obsahu tohoto článku, což se mi nepodařilo. Následující údaje jsou tedy jen pozorováním rozhodnutí AMS u pacientů. 
V praxi se odlišuje pilot, který měl již dříve vydané Osvědčení o zdravotní způsobilosti 1. nebo 2. třídy. U takového pilota lze očekávat po operaci zdravotní nezpůsobilost , tedy „distanc“ , přibližně půl roku. Zdůrazňuji, že toto je obvyklá praxe, tento postup nelze nárokovat.
Při vstupním vyšetření u žadatele o Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy bude pravděpodobně tato okolnost závažná a vydání Osvědčení bude omezeno na piloty se značnou leteckou zkušeností, např. 1000 hodin. 
Při vstupním vyšetření u žadatele o Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy bude vyžadován odstup alespoň 6 měsíců od operace před usednutím za knipl.
U všech pilotů bude ale nadále striktně vyžadováno splnění ostatních očních a všech jiných  požadavků v předpisu JAR-FCL3. Znova opakuji závažný fakt, že tento postup nelze nárokovat a záleží na stavu oka, celkovém zdravotním stavu a rozhodnutí AMS.

Piloti SLZ, větroňů, balonů a parašutisté


Předpis L1 o tomto říká: 

Žadatelé, kteří prodělali operaci ovlivňující stav refrakce oka, mohou být považováni za způsobilé, jestliže se již zbavili těch následků, které by mohly narušit bezpečný výkon práv vyplývajících z jejich průkazu způsobilosti a kvalifikace.

Tento předpis je jako obvykle velmi obecný a dává leteckému lékaři volnost se rozhodnout. V praxi je obvykle k vydání zdravotní způsobilosti vyžadován několik měsíců odstup od operace. Váš letecký lékař (AME) si pravděpodobně vyžádá vyjádření Vašeho očního lékaře.  I zde závěr záleží na rozhodnutí leteckého lékaře (AME) , který si své rozhodnutí nechá potvrdit od AMS.

Jít do toho?


Přestože jsou laserové oční operace pro refrakční vady bezpečné a účinné, u pilota můžou nadále způsobit závažný problém. I když je riziko komplikace operace nízké, není nulové. Zvláště u profesionálů může znamenat ztrátu zaměstnání. U žadatelů i majitelů  Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy bych rozhodně doporučil operaci předem konzultovat na Očním oddělení ÚLZ. V každém případě bude oční operace znamenat delší neschopnost. Požadavky na  piloty jsou v tomto ohledu přísné, vidět dobře z kokpitu nutně potřebují a na tom se v dohledné době nic nezmění.

Kontakty

On-line objednání v Praze a Ostravě

E-mail: melechovsky@leteckylekar.cz

Telefon: +420 603 423 470

Facebook: Melechovsky

WhatsApp: +420 603 423 470

Ordinační hodiny

Praha

Pondělí až čtvrtek: 08.00 - 18.00

Ostrava

Pátek: 11.00 - 18.30