Iluze obří ruky

Iluze obří ruky patří mezi podivné, děsivé, až absurdní zážitky. Je to velmi stresující příhoda, na kterou rozhodně nezapomenete. A co je zlé, rozhodně není tak vzácná, jak jsme si původně mysleli. Příběh této iluze je prostý: letíte v náklonu a snažíte se polohu vyrovnat. Ale kormidla jsou náhle ztuhlá a ani maximální silou se vám nedaří jimi pohnout. Jakoby vám obří ruka tlačila křídlo do nežádoucí polohy. Letadlo se vám převrátí a je neovladatelné. Rozuzlení této příhody je ještě děsivější, vaše řízení je zcela v pořádku a celý problém je jen ve vaší hlavě.

Když budete na internetu hledat informace o tomto fenoménu, mnoho toho nenajdete. Iluze obří ruky (The Giant Hand phenomenon) totiž patří mezi letecké iluze, které jsou relativně nově poznané a málo vysvětlené.

Poprvé ji popsal můj kolega chirurg a letec dr. King z Institutu letecké medicíny Kanadského královského letectva. Dr. King popsal vlastní zážitek, který se odehrál v r. 1959 při nočním letu s malým letadlem za podmínek letu podle přístrojů. Je dobré připomenout, že to bylo v době, kdy létání podle přístrojů byla relativně mladá disciplína.

Dr. King letěl levou stoupavou zatáčku a sklonil hlavu doprava dolů, aby se podíval na palubní desku a zapnul odposlech radiokompasu. Ucítil silnou závrať (Coriolisova iluze), která mu způsobila prostorovou dezorientaci. Až do této chvíle to nebylo nic neobvyklého, co bychom neznali.

Dr. King se snažil udržet vodorovnou polohu letadla, když tu náhle ucítil extrémní tuhost řízení. Snažil se vší silou, oběma rukama i koleny, tlačit do řízení, ale nemohl pohnout řídicí pákou vpravo. Cítil, jakoby obří ruka tlačila řídicí páku doleva a nedokázal ji přetlačit. Dr. King popsal, že byl schopen obnovit kontrolu nad letadlem v okamžiku, kdy řídicí páku uchopil pouze palcem a ukazovákem. Náhle celý problém s řízením zmizel.

Pochopitelně se prokázalo, že řízení letounu bylo bez závad a nebyla prokázána jiná mechanická příčina incidentu.

Tato ojedinělá příhoda zůstala dlouhou dobu nevysvětlená a nepovšimnutá. V roce 1994 procházela skupina indických vojenských stíhačů výcvikem. Tématem výuky byla prostorová dezorientace a adepti měli vlastními slovy popsat svůj nejhorší zážitek spojený s prostorovou dezorientací. Analýza nápadně podobných popsaných příhod přivedla Iluzi obří ruky na světlo.

Typická historka zněla takto: po vzletu žák stoupal a po ukončení stoupavé zatáčky vletěl do mraku. Řízení letadla podle přístrojů vyžadovalo setrvalý pohled na palubní desku, náhle ale žák uviděl záblesk světla po straně letadla. Zvedl hlavu a podíval se tímto směrem, ale zjistil, že jde pouze o odraz pozičních světel od oblačnosti. Podíval se zpět na palubní desku a zjistil na umělém horizontu, že letadlo má náklon 15 stupňů. Srovnal náklon, ale brzo si všiml, že náklon letadla se stále znovu obnovuje. Bylo stále obtížnější držet polohu letadla. Žák popsal, že nakonec musel použít nesmírnou svalovou sílu k udržení polohy, což bylo pochopitelně velmi stresující. V tomto okamžiku instruktor zavelel k sestupu.Potíže náhle vymizely po sklesání pod oblačnost s obnovením vizuálního kontaktu se zemí. K velkému překvapení žák nyní zjistil, že řízení letadla funguje bez závad. Tato indická příhoda je nápadně podobná příhodě dr. Kinga, zajímavý postupný nárůst síly v řízení a také okamžité vymizení iluze pohledem na zem.

Z více těchto příhod bylo obecně konstatováno, že pilot trpící Iluzí obří ruky má pocit, že letadlo nereaguje odpovídajícím způsobem na zásahy do řízení.Každý pokus přivést letadlo do požadované polohy je zdánlivě znemožněno snahou letadla vracet se do jiné, stabilnější polohy. Piloti to popisují tak, jakoby obří ruka stlačila a držela jedno křídlo dole.

Aby mohla tato iluze nastat, musí být splněno několik podmínek, jejichž kombinace nám zatím nedává žádné logické vysvětlení:

  • let bez dohlednosti horizontu - v noci nebo v oblačnosti;
  • psychické vypětí nebo únava pilota;
  • bezprostředně před příhodou byla pozornost pilota zaměřena jinam, než na řízení polohy letadla;
  • pilot provede pohyb hlavou nebo letadlem tak, že tíha náhle působí více zepředu, tedy předkloní hlavu, brzdí letadlo nebo potlačí řízení;
  • letadlo se náhle ocitne v poloze vyžadující rozhodný zásah do řízení.

Příčina tohoto jevu není dosud bezpečně objasněna. Vysvětlení velmi pravděpodobně souvisí s reflexy, které nám při běžném životě na zemi pomáhají udržet rovnováhu ve stoji a udržet vzpřímenou polohu. Za popsaných podmínek v nepřirozeném prostředí kokpitu letadla dojde k oklamání smyslů a nekontrolovatelně dojde k zapojení těch nesprávných reflexů, které nám s rovnováhou pomáhají. Dojde k zapojení nesprávných svalových skupin a pohybových automatizmů, kterými je mozek zvyklý řídit pohyb těla po zemi.

Jiní autoři tvrdí, že Iluze obří ruky je způsobena rozporem mezi vědomým a podvědomým řízením letadla. Představme si to tak, že letadlo dokážeme řídit zcela podvědomě běžnými pohybovými návyky, na které nemusíme myslet a provádíme je automaticky.

Typickým příkladem těchto naučených podvědomých automatizmů je jízda na kole, ale i létání s letadlem. Můžeme letadlo řídit tak, aniž bychom na řízení museli myslet, díky pohybům, které děláme zcela automaticky. Pokud se ocitneme v nesprávné poloze, zpozorníme, zamyslíme a provedeme vědomý zásah do řízení tak, abychom polohu opravili.

Za určitých výše popsaných podmínek se může stát, že provedeme oba tyto postupy současně, ten podvědomý i ten vědomý, a tyto postupy jsou navzájem opačné. Vědomý postup „nevypne“ běžně prováděný automatický podvědomý pohyb. V jednom okamžiku tak současně zapojíme různé svalové skupiny působící proti sobě tak, že navzájem ruší svůj pohyb a výsledkem je pocit zatuhnutí řízení. Takové vysvětlení je logické a dává smysl.

Pokud podlehnete iluzi obří ruky, řešení je poněkud překvapivé, ale vcelku spolehlivé. Vezměte řídicí páku pouze jemně mezi palec a ukazovák ruky. Obtíže okamžitě vymizí. Tímto způsobem - palcem a ukazovákem - totiž letadlo obvykle neřídíte. A proto tím okamžitě spolehlivě vypnete podvědomé pohybové návyky a podvědomé svalové povely. Letadlo řídíte pouze vědomými pohyby a spolehlivě obnovíte kontrolu nad letadlem.

Pokud jste podlehli iluzi, vaše rameno a ruka dostávaly navzájem protichůdné vědomé a podvědomé povely. Jenže pohyby prsty ani v běžném životě nepodléhají běžným reflexům k udržení rovnováhy, protože po prstech rukou nechodíme. Prsty rukou jsou velmi citlivé a jemně ovládané mozkem ze speciálních center. Pohyby prsty ruky se tak nezapojují do reflexů, které jsou za Iluzi obří ruky zodpovědné.

Iluze obří ruky není dobře popsána a mezi piloty není známa vůbec. Nicméně se ukazuje, že zdaleka není tak vzácná a zůstává skryta za celou řadou nevysvětlených nehod souvisejících se zdánlivou poruchou řízení. Bylo zjištěno, že 15 % vojenských pilotů v USAF má zkušenost s touto iluzí. Piloti mají tendenci vysílat tísňovou informaci o nefunkčním řízení a katapultovat se.

Je zjevné, že ve statistikách nehod tuto iluzi nenajdeme, zůstává skrytá v kolonce „nevysvětlené poruchy řízení letadla“ a také „prostorová dezorientace pilota“. Iluze může nastat pouze za letu bez vidu v podmínkách IMC za letu podle přístrojů.

V dopravním létání se pravděpodobně vyskytuje málo, protože tam se většina manévrů létá za IMC se zapnutým autopilotem. Příhody jsou dobře popsané ve vojenském letectvu, které je pod dohledem leteckých lékařů, piloti jsou dobře vycvičení, mají manévrovatelná letadla, létají za IMC a při manuálním řízení.

Není ale žádný důvod si myslet, že se nevyskytuje při létání s malými letadly za IFR. Nicméně je zde mnohem méně pravděpodobné odhalení iluze jako skutečné příčiny nefungujícího řízení a případné nehody.

Tušíme, že s Iluzí obří ruky pravděpodobně souvisí i jiná iluze, Iluze „letu na ostří nože“ (Knife-edge illusion). Pilot letící bez vidu a za určitých dosud neznámých podmínek má pocit extrémní nestability letadla. Navíc má subjektivní dojem, že každý sebemenší pohyb řídicí pákou vede k extrémnímu účinku kormidel a prudkým změnám polohy letadla. Vysvětlení pro to nemáme žádné.

Kapitola „prostorová dezoriantace a letové iluze“ je v letecké medicíně mladá a čeká na další objevitele, kteří vysvětlí záhady chování pilota. Také vám připadá svět letových iluzí tak fascinující? Pokud máte někdo podobný zážitek, ozvěte se mi, prosím.

článek vyšel 4.1.2012 na www.aeroweb.cz

Kontakty

On-line objednání v Praze a Ostravě

E-mail: melechovsky@leteckylekar.cz

Telefon: +420 603 423 470

Facebook: Melechovsky

WhatsApp: +420 603 423 470

Ordinační hodiny

Praha

Pondělí až čtvrtek: 08.00 - 18.00

Ostrava

Pátek: 10.00 - 18.30