Piloti a cholesterol

Na leteckých diskuzních serverech lze najít zaručené návody, jak projít vyšetřením cholesterolu v krvi na ÚLZ. Některé návody jsou komické, některé drastické. Piloti se mě proto ptají, jak to s tím cholesterolem je.

Z hlediska leteckého lékaře je nejprve nutné uvést na pravou míru, jak je to s cholesterolem a Osvědčením zdravotní způsobilosti 1. a 2. třídy. Žádná míra cholesterolu ani ostatních krevních tuků není důvodem k nevydání nebo odebrání Osvědčení. Jinými slovy, letecký lékař vám nikdy neodebere vaše Osvědčení pouze kvůli cholesterolu nebo krevním tukům. Obavy zde nejsou na místě.

Při prohlídce na ÚLZ se skutečně cholesterol a některé krevní tuky vyšetřují. Předpis JAR- FCL 3 vyžaduje toto vyšetření:

 • u 1. třídy při prvním vydání a také při prvním vyšetření po dovršení 40. roku věku,
 • u 2. třídy taktéž, ale pouze pokud se u žadatele zjistí dva nebo více závažných rizikových faktorů (kouření, hypertenze, diabetes mellitus, otylost atd.). V praxi jej terénní letečtí lékaři vykonávají výjimečně.

Nový předpis, kterým Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) nahradí předpis JAR-FCL 3 a který začne platit pravděpodobně v létě roku 2012, již vyžaduje vyšetření krevních tuků pouze u 1. třídy za stejných podmínek. Tento předpis je zatím pouze v návrhu a konečné znění předpisu se ještě může změnit.

Je pravda, že AMC (Aviation Medical Center, u nás ÚLZ) si může stanovit i častější provádění vyšetření. Důvod, proč letecký lékař vyšetřuje lipidy, není, aby hledal důvod, proč by pilot neměl létat. Ten důvod je zcela opačný. Chceme včas předejít následkům zvýšené hladiny cholesterolu v krvi proto, aby se pilot spokojeně dožil leteckého důchodu v plném zdraví bez infarktu myokardu a mozkové mrtvice. Pokud letecký lékař zjistí zvýšenou hladinu cholesterolu, měl by ji léčit, ale není to důvod k odebrání Osvědčení.

Zvýšená hladina tuků a cholesterolu v krvi (hypercholesterolemie a hyperlipoproteinemie, dále jen HLP) je nejčastěji projevem širší nemoci, kterou označujeme jako metabolický syndrom. Dalšími projevy metabolického syndromu je diabetes mellitus 2. typu (cukrovka), vysoký krevní tlak, zvýšená srážlivost krve, dna (pakostnice, podágra) a další projevy. Jinými slovy, HLP je často předzvěstí a varováním před cukrovkou a vysokým krevním tlakem. Příčina metabolického syndromu je již dnes známa: nadbytek nitrobřišního tuku při obezitě Tento tuk se stává hormonálně aktivním a způsobuje všechny uvedené příznaky metabolického syndromu.

Dále známe některý vrozené, familiární typy HLP, které se vyskytují i u mladých štíhlých lidí, ale ty jsou vzácné a můžeme je vynechat. Jsou i další typy HLP, které jsou vzácné, kdy HLP nemusí být přímo škodlivá. Naprostá většina HLP je ale spojená s obezitou a škodlivá je.

Nebezpečí HLP spočívá v tom, že způsobuje nemoci, které souvisí s kornatěním cév. Mezi následky patří například ischemická choroba srdeční, srdeční infarkt a angina pectoris, mozková mrtvice, nedokrevnost dolních končetin a další. Všechny tyto nemoci jsou závažné, pro pilota nebezpečné a diskvalifikující, protože mu kdykoli hrozí náhlé selhání, nebo i náhlá smrt. Na tom se v dohledné době bohužel asi nic nezmění. Je povinností leteckého lékaře tomuto předejít, aby, pokud je v jeho silách, nedocházelo při předčasném ukončení kariéry pilota. Zabrání tak lidským tragédiím a také ekonomickým ztrátám peněz investovaných do výcviku pilota.

Konkrétní normální a zvýšená koncentrace cholesterolu v krvi se může lišit, každá laboratoř si stanovuje vlastní normální hodnoty podle metodiky, kterým vyšetření provádí. Doporučené hodnoty se liší také podle věku a pohlaví pacienta. Přibližně se ale tyto hodnoty pohybují do 5,2 mmol/l celkového cholesterolu a 4,5 mmol/l nebezpečného subtypu LDL-cholesterolu.

A teď několik zajímavých faktů:

 • Zvýšený příjem cholesterolu v potravě nezvyšuje hladinu v krvi. HLP nezvyšuje záliba ve vajíčkách apod. Škodlivý cholesterol v krvi si vytváří nitrobřišní tuková tkáň sama.
 • V poslední době se v odborných studiích objevuje podezření, že léčba HLP s pomocí léků ve skutečnosti nesnižuje riziko následků HLP, například srdečních onemocnění.
 • Fytosteroly a omega-3 mastné kyseliny obsažené v rostlinném a rybím oleji snižují hladinu cholesterolu a krevních tuků
 • S rozvojem laboratorních diagnostických metod došlo k rozlišení druhů cholesterolu, nejen HDL a LDL, ale dalších subtypů. Tím vznikl trochu zmatek v tom, který z nich nebo jaká kombinace hodnot těchto látek nám vlastně škodí.

Jediná skutečně účinná trvalá léčba a prevence HLP je redukce obezity a především nebezpečné nitrobřišní obezity. Odstranění nitrobřišního tuku odstraňuje příčinu i následky HLP. K redukci obezity slouží dieta, pohyb, psychoterapie a případně některé operace pro obezitu. Čím dříve od začátku projevů choroby se začne hubnout, tím větší šance je zbavit se následků nemoci. V medicíně je vždy výrazně lepší prevence nemocí, než odstraňování následků nemoci.

Dieta při HLP nemá zajistit snížený příjem cholesterolu v potravě, ale snížit kalorický příjem potravy, aby se hublo. Protože hubnutí je svízelné a pacienti jsou často nedisciplinovaní, používají se v léčbě HLP také léky. Patří sem statiny, fibráty, probucol a kyselina nikotinová, colestipol a cholestyramin. Všechny tyto léky může pilot užívat. Léčba s pomocí léků je však pouze pomocná a její účinnost na vznik následků HLP je nejistá.

Existují i další metody krátkodobého snížení hladiny cholesterolu v krvi. Stačí pořádný průjem a hladina klesá dolů. Inhibitor střevní lipázy (Xenical) krátkodobě sníží hladinu cholesterolu. Několikadenní hladovka sníží hladinu na polovinu. Všechna onemocnění vedoucí k ztrátám žlučových kyselin snižují hladinu cholesterolu, protože žlučové kyseliny se tvoří z cholesterolu. Tyto způsoby zde nebudu podrobněji uvádět, protože jsou škodlivé, působí krátkodobě a nezabrání následkům HLP.

Když zde hovořím k pilotům:

 • Neobávejte se vyšetření cholesterolu, o medical nepřijdete. Bojte se následků HLP, které vám předčasně ukončí kariéru.
 • Pokud je zjištěna HLP a máte obézní bříško, zhubněte!
 • Pokud máte HLP, hrozí vám pravděpodobně také cukrovka a vysoký krevní tlak.
 • Piloti mají sedavé zaměstnání. Jestli chcete létat do důchodu, najděte si fyzicky aktivního koníčka.
 • Kouřit s HLP je trestuhodná donebevolající blbost. Kouření u profesionálního pilota je vůbec blbost.
 • HLP nebolí. Bolí její následky.
 • Při vyšetření krevních tuků nejde o vašeho leteckého lékaře. Jde o vás!

Kontakty

On-line objednání v Praze a Ostravě

E-mail: melechovsky@leteckylekar.cz

Telefon: +420 603 423 470

Facebook: Melechovsky

WhatsApp: +420 603 423 470

Ordinační hodiny

Praha

Pondělí až čtvrtek: 08.00 - 18.00

Ostrava

Pátek: 10.00 - 18.30