Kdo je pilot ?

Protože se stejně jako já pohybujete delší dobu v prostředí letišť a pilotů, nemohla vám ujít do očí bijící realita. Piloti nejsou normální.

Úvodním prohlášením chci říci, že průměrná osobnost pilota se svými charakteristikami vymyká statisticky průměrnému občanovi, kterého slovem normální bez obav označíme. Pokud jste také pilot, pravděpodobně se i pro vás hodí spíše slovo „abnormální“ nebo „odlišný“. Pojďme se podívat na osobnostní charakteristiky, které nás odsouvají na okraj běžné populace.

Snažil jsem se popsat profil osobnosti profesionálního pilota, ale zjistil jsem, že to za mě lépe a vtipně udělal někdo jiný. Proto jsem volně přeložil článek, který vyšel poprvé asi na Alpa.org, ale autor mi zůstal neznámý. Berte ho s laskavou velkorysostí jako sarkastickou nadsázku s perlou pravdy na dně. Dámy ať mi prominou, prosím, ale o nich tento článek není. Duše pilotky zůstává pro vědu neprozkoumána.

Jistě, pilot musí být fyzicky a duševně zdráv. K tomu ale dodejme, že piloti potřebují své odlišné povahové vlastnosti jako nutný doplněk ke svému vzdělání a pilotním dovednostem. Kdyby takoví nebyli, nebyli by dobří piloti. Některé povahové vlastnosti jim umožňují létat bezpečněji.

Osobnost pilota je orientována na aktuální realitu a prožívání současnosti. I když to nejsou ochotni přiznat, podstatou jejich práce je každodenní testování fyzikálních zákonů a následků jejich porušování.

Piloti jsou samostatné, soběstačné a sebestředně orientované osobnosti. Mají problémy fungovat v kolektivu, ve kterém se jim brzo komplikují mezilidské vztahy a ocitají se na jeho okraji. K týmové spolupráci v kokpitu nutně potřebují CRM výcvik (Crew Resource Management, systém řízení lidských zdrojů na palubě, povinný pro všechny dopravní piloty). Piloti mají zásadní obtíže přijmout myšlenku, že někdo jiný je schopen dělat jejich práci stejně dobře, než oni sami. Jsou podezřívaví k schopnostem ostatních lidí v okolí, někdy až mírně paranoidní. To jim pomáhá vyhnout se za letu malérům a přežít v tomto zaměstnání až do chvíle, kdy jejich podezřívavost přesáhne únosné meze. Jsou podezřívaví k fungování všech přístrojů. Proto si obvykle nařizují na noc dva až tři budíky, ačkoli obvykle vstanou dříve, než některý z nich zazvoní. Podezřívavé až paranoidní sklony jim pochopitelně komplikují i jejich soukromý život.

Piloti jsou obvykle nadprůměrně inteligentní, ale typicky nejsou intelektuálně zaměření. Piloti rádi přemýšlí konkrétně, prakticky a přímočaře. Vyhýbají se abstraktním pojmům, filozofickým myšlenkám a teoretizování. Milují různé „hračky“ – lodě, auta, motorky, velké náramkové hodinky a podobně. Jsou velmi dobří v jejich rozebírání, někdy i ve skládání zpět dohromady.

Psychologové rozřazují osobnosti mezi různě analyticky a emocionálně orientované. Není pochyb, že piloti patří až na analytický konec škály osobností. Jsou extrémně zaměření na cíl. Rádi si sepisují seznamy problémů, které musí vyřešit, ale neradi si o problémech povídají. O co více se zaměřují na krátkodobé cíle, o to méně na ty dlouhodobé. Piloti fungují ve dvou módech: zapnuto/vypnuto, černá/bílá, dobře/špatně, bezpečný/nebezpečný, předpisový/nepředpisový.

Piloti mnohem raději mění chování svého okolí než svoje chování. K přežití nutně potřebují vzrušení. Práce od 7 do 15 hodin je přivádí k šílenství. Jsou soutěživí, cítí nutkání dosáhnout svého a nezvládají zpracovat vlastní selhání. Netolerují lidské slabosti, naprosto nesnáší upozorňování na vlastní nedostatky a velmi dlouho si pamatují utržené křivdy.

Piloti jsou zvyklí rychle analyzovat různé situace a okamžitě si v duchu odškrtávají checklisty závěrů z těchto situací. Analyzují lidi stejně, jako by byli přístroje: odškrtávají si checklisty závěrů z prvních dojmů, než aby spoléhali na zdržující a příliš emocionálně zaměřené rozhovory s nimi.

Mají obtíže rozlišit, vyjádřit a porozumět vlastním pocitům. Pokud jsou vystaveni nežádoucím pocitům, snaží se je zamaskovat – někdy humorem, někdy rozčílením se. Snaha zbavit se emocí pomáhá pilotům vyrovnat se s kritickými situacemi, ale znemožňuje jim to vcítit se do pocitů ostatních. Manželky a děti pilotů si často stěžují, že piloti mají obtíže jim vyjádřit vřelejší lidské city, které jsou v rodině obvyklé. Tento emocionální „blok“ může způsobit problémy v komunikaci s okolím. Kolik incidentů a nehod se už v letectví odehrálo z důvodu špatné komunikace?

Piloti se vyhýbají uvažování o sobě. Pokud vám tento článek připadá poněkud pitomý, může to být tím, že jste pilot. Nebo máte pocit, že nezapadáte do tohoto popisu? Máte vyhráno. Pravděpodobně nejste tak nesnesitelně sebestřední a emocionálně ploší, jako často piloti bývají. Bohužel se ale musíte smířit s tím, že z vás nikdy nebude opravdu dobrý pilot.

Článek vyšel na webových stránkách Aeroweb dne 29.3.2013

Kontakty

On-line objednání v Praze a Ostravě

E-mail: melechovsky@leteckylekar.cz

Telefon: +420 603 423 470

Facebook: Melechovsky

WhatsApp: +420 603 423 470

Ordinační hodiny

Praha

Pondělí až čtvrtek: 08.00 - 18.00

Ostrava

Pátek: 10.00 - 18.30