COVID-19 - informace k epidemiii koronaviru

Ordinace leteckého lékaře zůstává v provozu.

Obnovujeme Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy a 3.třídy , dále pro palubní průvodčí a FAA Medical Certificates všech tříd bez přerušení. Prodlužujeme Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy a pro SLZ těm, kteří jej potřebují k výkonu povolání.

V souladu s doporučením Úřadu pro civilní letectví ostatní vydávání a obnovy Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy, pro LAPL a sportovní létající zařízení odkládáme. Každá návštěva zdravotnického zařízení v této době zvyšuje riziko přenosu nákazy a nechceme Vás těmto rizikům vystavovat. Tato doba nám také neumožňuje létat pro radost. Děkujeme Vám za pochopení. Těšíme se na Vás, až nebezpečí infekce koronavirem poleví.

Pokud Vám propadne platnost jakékoli Osvědčení zdravotní způsobilosti, mohu Vám jej kdykoli obnovit bez přídavných lékařských testů a poplatků navíc.

 

 

COVID-19 - Information on the coronavirus epidemy

Aero-medical practice remains in operation.

We renew Class 1 and Class 3 Medical Certificates, Certificates for cabin crew and FAA Medical Certificates of all classes without interruption. We renew the Class 2 Medical Certificates, for the microlight airplanes and skydivers to those who need it to do a profession.

In accordance with the recommendations of the Civil Aviation Authority, issuance and renewal of other Class 2 Medical Certificates, for LAPL, for the microlight airplanes and skydivers we postpone. Every visit to a healthcare facility at this time increases the risk of transmitting an infection and we do not want to expose you to this risk. This time also does not allow us to fly for pleasure. Thank you for your understanding. We look forward to seeing you when there is not risk of coronavirus infection.

If any Medical Certificate expires, I can renew it at any time without additional medical tests and extra charges.

 

On-line objednání v Praze

Objednávka byla úspěšná pouze pokud vám byl doručen potvrzující email !

Pokud Vám nepřišel email do 10 minut po vyplnění objednávky a není ve spamu, potom mi zavolejte, prosím.

Pokud nepotřebujete vydat Osvědčení zdravotní způsobilosti, ale chcete se pouze poradit, předat mi zdravotní dokumentaci nebo jen částečné vyšetření, potom se neobjednávejte elektronicky, ale zavolejte mi, tel. +420 603 423 470.

Zde se objednáváte on-line k vyšetření pouze v Praze. K on-line objednání v Ostravě si přejděte sem.

Zavolejte mi, pokud máte s objednáním obtíže (tel. +420 603 423 470).