Palubní průvodčí (CC)

Vyšetřuji a vydávám Lékařskou zprávu pro palubní průvodčí. Snažím se o citlivý a profesionální přístup tak, aby vyšetření nebylo stresující nebo nepříjemné. Kladu důraz na přátelské prostředí a snažím se o otevřený rozhovor. Vyšetření leteckým lékařem má palubní průvodčí ubezpečit, že jejich zdravotní stav umožňuje vykonávat spolehivě, aby byla zachována bezpečnost cestujících. Dalším cílem lékařské prohlídky je také letci doporučit léčbu chronických onemocnění takovými léky, aby nebyly rizikem při práci na palubě a při řešení krizových situací v kabině za letu. Díky pokrokům lékařské vědy je možné umožnit práci palubního průvočího téměř všem. Celková úspěšnost při vyšetření a získání Lékařské zprávy je přes 99%, odpovídá světovým standardům a proto není zde důvod se vyšetření obávat. V moderní letecké medicíně již nehledáme zdravotní důvody, proč nelétat, ale hledat způsoby, jak Vám létat umožnit.

Jak vyšetření probíhá?

 • K vyšetření objednávám na konkrétní hodinu a ordinuji po celý den. Není nutné přicházet brzo ráno, ale v domluvenou hodinu.
 • Pečlivě dbám, aby pacienti u mně nečekali a dodržuji čas objednání.
 • Vyšetření v mé ambulanci trvá asi 60 minut, ve kterých se vám soustavně věnuji.
 • Lékařskou zprávu pro palubní průvodčí vydávám ihned po vyšetření.
 • Není nutné přicházet na lačno.
 • Cenu vyšetření naleznete zde.

Kdo může ke mně přijít na vyšetření pro palubní průvodčí?

 • Každý palubní průvodčí.
 • Každý, kdo prodělává výcvik pro palubní průvodčí.
 • Každý držitel Lékařské zprávy pro palubní průvodčí.
 • Mnou vydaná Lékařská zpráva pro palubní průvodčí musí být podle předpisu uznávána všemi autoritami a provozovateli v Evropské unii.
 • Prodlužuji i omezené průkazy a průkazy vydané na základě výjimky; pokud trpíte závažnou nemocí.
 • Prodlužuji Lékařské zprávy pro palubní průvodčí získané v zahraničí podle pravidel Part-MED.
 • Mohu kdykoli obnovit nebo znovu vydat Lékařskou zprávu pro palubní průvodčí, jehož platnost již skončila.

Jaká vyšetření provádím pro získání Lékařské zprávy pro palubní průvodčí?

 • Provádím pouze vyšetření nařízená předpisem Část-MED.
 • Neprovádím žádná další vyšetření, která nejsou předpisem požadována nebo jejich potřeba nevznikla z důvodu zdravotního stavu žadatele.
 • Neprovádím žádné tradiční psychotesty.
 • Mám veškeré potřebné vybavení a přístroje pro standardní prohlídku. Není-li k tomu důvod, jenž plyne z vaší případné nemoci, nebudu vás posílat k žádným dalším lékařům a nebudete čekat v žádné další čekárně.
 • Provádím klinické vyšetření, EKG, oční vyšetření, ORL vyšetření a vyšetření moče tak, jak je stanoveno v Část-MED.
 • Jen za odůvodněných okolností je potřebné doplnit jiná vyšetření.

Kde a na kdy se mohu objednat k vyšetření?

 • Objednejte se po internetu on-line v PrazeOstravě. Dále je možné se objednat telefonicky (+420 603 423 470), emailem (melechovsky@leteckylekar.cz) nebo po facebooku.
 • Objednat se telefonem je možné každý pracovní den 8-18 hodin.
 • Adresu, mapu, spojení MHD, doporučení pro zaparkování auta a další podrobnosti najdete v Kontaktech.
 • Pokud k vyšetření přijdete až 45 dní před ukončením platnosti minulé Zdravotní způsobilosti, doba jejího trvání se nezkracuje, tedy dřívějším příchodem k vyšetření nepřicházíte o dobu, po kterou měla ještě platit minulá zdravotní způsobilost.
 • Pokud trvale užíváte nějaké léky nebo se léčíte pro chronickou nemoc, informujte mě o tom již při objednávání se. Můžeme se tak předem domluvit na případných potřebných vyšetřeních navíc a ušetřím Vám tak jednu cestu do mé ambulance.
 • Lékařská zpráva pro palubní průvodčí je platná 5 let.

Co si s sebou mám k vyšetření přinést?

 • Vezměte si s sebou doklad totožnosti. Pokud už máte Lékařskou zprávu pro palubní průvodčí, přineste si ji k prohlídce.
 • Pokud užíváte brýle, je nutné si je k prohlídce přinést. K vyšetření je možné si přinést i kontaktní čočky, ale za určitých okolností vás musím vyšetřit i bez nich a je nutné je v mé ordinaci z očí vyjmout. Pokud máte pocit, že vám vaše brýle nevyhovují a nevidíte v nich optimálně, navštivte nejprve očního lékaře a požádejte jej o zprávu o ošetření pro mně.
 • Nemusíte s sebou nosit "kartu" ze zdravotnického zařízení, kde jste byli minule vyšetřeni pro získání Lékařské zprávy. Nevyžaduji ani zprávu praktického lékaře nebo jinou zdravotní dokumentaci.
 • Pokud trpíte závažnější nemocí, informujte mě předem při objednání se. V takovém případě může být za určitých okolností potřebná zpráva vašeho ošetřujícího lékaře nebo informace od minulého leteckého lékaře.
 • Od budoucích palubních průvodčí ženského rodu nevyžaduji paušálně gynekologické vyšetření.

 

Kontakty

On-line objednání v Praze a Ostravě

E-mail: melechovsky@leteckylekar.cz

Telefon: +420 603 423 470

Facebook: Melechovsky

WhatsApp: +420 603 423 470

Ordinační hodiny

Praha

Pondělí až čtvrtek: 08.00 - 18.00

Ostrava

Pátek: 10.00 - 18.30