COVID-19 - informace k epidemiii koronaviru

Ordinace leteckého lékaře zůstává v provozu.

Obnovujeme Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy a 3.třídy , dále pro palubní průvodčí a FAA Medical Certificates všech tříd bez přerušení. Prodlužujeme Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy a pro SLZ těm, kteří jej potřebují k výkonu povolání.

V souladu s doporučením Úřadu pro civilní letectví ostatní vydávání a obnovy Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy, pro LAPL a sportovní létající zařízení odkládáme. Každá návštěva zdravotnického zařízení v této době zvyšuje riziko přenosu nákazy a nechceme Vás těmto rizikům vystavovat. Tato doba nám také neumožňuje létat pro radost. Děkujeme Vám za pochopení. Těšíme se na Vás, až nebezpečí infekce koronavirem poleví.

Pokud Vám propadne platnost jakékoli Osvědčení zdravotní způsobilosti, mohu Vám jej kdykoli obnovit bez přídavných lékařských testů a poplatků navíc.

 

 

COVID-19 - Information on the coronavirus epidemy

Aero-medical practice remains in operation.

We renew Class 1 and Class 3 Medical Certificates, Certificates for cabin crew and FAA Medical Certificates of all classes without interruption. We renew the Class 2 Medical Certificates, for the microlight airplanes and skydivers to those who need it to do a profession.

In accordance with the recommendations of the Civil Aviation Authority, issuance and renewal of other Class 2 Medical Certificates, for LAPL, for the microlight airplanes and skydivers we postpone. Every visit to a healthcare facility at this time increases the risk of transmitting an infection and we do not want to expose you to this risk. This time also does not allow us to fly for pleasure. Thank you for your understanding. We look forward to seeing you when there is not risk of coronavirus infection.

If any Medical Certificate expires, I can renew it at any time without additional medical tests and extra charges.

 

Letecký lékař AME MUDr. David Melechovský

Letecký lékař AME MUDr. David Melechovský - provádím letecké zdravotní prohlídky,

 vyšetřuji piloty a vydávám 

Osvědčení zdravotní způsobilosti 1., 2. třídy a pro LAPL (medical card) pilotům s kvalifikacemi: dopravní (ATPL), obchodní (CPL) a soukromý pilot letadla (PPL), pilot lehkého letadla (LAPL), pilot kluzáku - větroně (SPL, GLD), pilot balónu(BPL), pilot ultralehkého letadla (ULL, SLZ), pilot paraglide (PK, PG, MPK, MPG), rogala (ZK, MZK), parašutista.

Vydávám Medical Certificate Class 1., 2. a 3. platný podle americké FAA. Vydávám Lékařskou zprávu pro palubní průvodčí.  Provádím lékařskou prohlídku pro potápěče. Vydávám Physical Examination Certificate pro námořníky plující pod vlajkou Libérie.Obnovuji Osvědčení zdravotní způsobilosti 3. třídy pro řídící letového provozu.

Ordinuji v Praze a Ostravě.

 20200316 074031

 

On-line objednání v Praze a Ostravě
E-mail: melechovsky@leteckylekar.cz
Telefon: +420 603 423 470
Facebook: Melechovsky
whats up WhatsApp: +420 603 423 470